Crisis en dreigende uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing of overplaatsing willen we voorkomen. Als er sprake is van spoed, crisis of een noodsituatie, proberen we onze opties altijd zo goed mogelijk te gebruiken om dit op te lossen. Ook wanneer de situatie zo ernstig is dat er een kind dreigt ergens anders te moeten wonen. Tijdens dit soort situaties is de crisisdienst ook buiten kantoortijden bereikbaar. In crisissituaties blijven we rustig, zodat op het juiste moment de juiste stappen kunnen zetten.

Meisje met poes op schoot

Samenwerking

Kinderen uit huis plaatsten in een crisissituatie kan traumatisch zijn. Vaak is de weg terug naar huis moeilijk. Daarom is het beter om de crisis samen met het gezin aan te pakken. Dit vraagt om nauwe samenwerking met het gezin en het kind. Soms verloopt een plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis anders dan verwacht. Jongeren die al uit huis geplaatst zijn, ervaren problemen door de herhaalde verhuizingen. Stabiliteit en continuïteit zijn belangrijk voor kinderen die uit huis zijn geplaatst.

Ook dan is samenwerking met het gezin en het kind cruciaal. Het is van groot belang dat hulpverleners elkaar kennen, weten wat ze doen en elkaar goed informeren. Op die manier staan we samen om het gezin en geven we ze de regie om samen met de hulpverlener(s) de beste oplossing te vinden.

Wat moet je onthouden?

  • We streven er altijd naar om te voorkomen dat een kind uit huis geplaatst moet worden;
  • We streven er altijd naar om te zorgen voor stabiliteit en continuïteit bij een plaatsing;
  • De hulpverleners in de regio hebben samen afspraken gemaakt over wie naar het gezin toegaat, wie expertise kan toevoegen en hoe je elkaar informeert. In een overzichtelijk stroomschema wordt duidelijk wie wanneer aan zet is en hoe er wordt samengewerkt in een crisis;
Twee kinderen staand voor riet