Vakmanschap

Onze ambitie zoveel mogelijk thuis houdt in dat we meer kinderen zo thuis mogelijk willen laten opgroeien. We omarmen daarom de landelijke beweging van Branches Gespecialiseerde zorg voor Jeugd die door StroomOpwaarts te werken bijdragen aan steeds betere jeugdhulp.

Speelgoed poppenhuis

In verbinding met JIM

Het InVerbindingsteam met JIM in het Rijk van Nijmegen is een multidisciplinair team dat intensieve en systeemgerichte behandeling geeft aan gezinnen met complexe problemen met behulp van inzet van een informele mentor: de JIM. Door het duurzaam versterken van gezinnen en hun omgeving, zal de noodzaak voor uithuisplaatsing afnemen en kunnen kinderen zoveel mogelijk opgroeien in hun eigen gezin en omgeving.

Twee voetballende mannen

Buurtgezinnen

Onze visie is dat buurt en steungezinnen kunnen voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Jongen en vrouw