Zo thuis mogelijk

Wat we willen bereiken

Meer jeugdhulp op een zo thuis mogelijke manier. Hierbij willen we uithuisplaatsingen voorkomen door sterke gezinnen én een sterke sociale omgeving te creëren. Voor jongeren en gezinnen die dat nodig hebben, is passende hulp en ondersteuning op tijd beschikbaar. Het gaat om ambulante zorg, zoals gezinsbehandeling, pleegzorg, gezinshuizen en jeugdhulp met verblijf. Als jeugdhulp met verblijf nodig is, dan doen we dat zo thuis mogelijk.

Waarom we dat willen

Te veel kinderen worden uit huis geplaatst door gezinsproblematiek. Veel kinderen verliezen hun bekende leven omdat ze buiten de gemeente en zelfs buiten de regio worden geplaatst. Te vaak wordt een (zorg)oplossing voor de jongere ingezet terwijl het passender en duurzamer is om iets in de leefwereld van het gezin te veranderen.

We willen daarom vertragen. Door snelle inzet van intensieve ambulante gezinsbehandeling, willen we uithuisplaatsingen voorkomen. De kijk van het kind op de situatie is daarin leidend. Daarnaast is het belangrijk dat er beter gekeken wordt naar het gedrag van kinderen tijdens een crisissituatie. Bijvoorbeeld het kind zelf een steunfiguur laten kiezen. Hier hebben we goede ervaringen mee. Daarom willen we de komende jaren verder met deze manier van werken.

Belangrijke acties uit deze opgave

We ontlasten kwetsbare gezinnen door sociale steun van steungezinnen en de Zorgoppas. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht en worden de ouders en/of verzorgers even ontlast. De steungezinnen worden lokaal via Buurtgezinnen gecoördineerd in de gemeenten Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook & Middelaar en Nijmegen. In Wijchen gebeurt dat via Meer voor Mekaar en in Beuningen via Gezinnen voor Elkaar.

Twee voetballende mannen

De zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7) slaan de handen ineen voor hoogspecialistisch verblijf. Op dit moment wordt het aanbod voor gesloten jeugdzorg en hoogspecialistisch verblijf minder. Hierdoor kunnen kinderen niet geplaatst worden, omdat er te weinig ruimte is. Er is ook behoefte aan betere samenwerking tussen jeugdzorg en jeugd-ggz, zodat expertise wordt gedeeld voor het opgroeien en opvoeden van kinderen die verblijfszorg nodig hebben. Bovenregionale samenwerking op G7-niveau moet ervoor zorgen dat er meer plaatsen beschikbaarheid komen voor kinderen die gespecialiseerde verblijfshulp nodig hebben. Ook moet de huidige zorg veranderen zodat er meer maatwerk geleverd kan worden.

Hand over schouder

Bij een crisis willen we onze mogelijkheden om een uithuisplaatsing te voorkomen optimaal benutten. We doen dit bij spoed, zowel tijdens kantoortijden, maar ook daarbuiten. We blijven tijdens een crisis rustig en zetten op het juiste moment de juiste stappen.

Jongen op skelter