Scheiden zonder schade

Wat we willen bereiken

Vaker zonder schade scheiden. Hele moeilijke scheidingen leiden tot ontwikkelingsbedreigingen bij kinderen, onveiligheid en kindermishandeling. Het gevolg is een grote druk op jeugdzorg en zelfs uithuisplaatsingen. Dit willen we voorkomen.

Waarom we dat willen


Nog steeds lijkt bij scheidingen het doel “eens samen ouder, altijd samen ouder”. Vanuit deze gedachte worden dan oplossingen bedacht bij lastige scheidingszaken. Dit zorgt bij een bepaalde groep ouders voor olie op het vuur in hun strijd. In plaats van positieve veranderingen en verbeteringen in het gezin, laait de strijd juist harder op. Ouders kunnen namelijk niet meer mét elkaar ouder zijn, maar dit wordt wel van hen verwacht. Dit zorgt vervolgens tot onmacht en frustratie bij ouders zelf, maar ook bij de betrokken professionals. Daarnaast leidt de emotionele ontwikkeling van kinderen hier ook vaak onder.

Het is normaal om het tijdens een scheiding wel eens niet met elkaar eens te zijn, maar het is niet normaal als dit te lang duurt. Belangrijk is dus dat de strijd stopt en er wordt gewerkt aan rust voor alle gezinsleden. Beide gezinnen hebben na de scheiding namelijk eigen behoeften en plannen. Dit noemen we 2 gezinnen, 2 plannen. In de regio starten we met de betrokken partners een samenwerking vanuit deze nieuwe gedachte. Hierdoor hopen we voor meer welzijn en rust voor alle gezinsleden, ouders én kinderen te zorgen.

Voor ons zijn de landelijke programma’s Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Scheiden zonder Schade inspiratie geweest om zelf een project te ontwikkelen om dit probleem aan te pakken.

Belangrijke acties uit deze opgave

In maart 2023 zijn we gestart met het Regionaal Expertise Project Complexe Scheidingen: het REPS. Het REPS is een samenwerkingsverband en biedt kortdurende ondersteuning in (moeilijke) scheidingszaken aan professionals zoals lokale teams en jeugdbeschermers die werkzaam zijn in het Rijk van Nijmegen.

Hand over schouder

Er is te veel verschillende informatie beschikbaar die niet helpt om het doel scheiden zonder schade voor het hele gezin te halen. Dit betekent dat ouders, hun sociale netwerk en betrokken professionals op dit moment niet goed worden geïnformeerd over hoe de scheiding zo goed mogelijk kan verlopen. Het REPS is gestart met het verzamelen en opstellen van de juiste informatie.

Portret van lachend meisje

Handige links

Deze websites geven goede informatie over scheiden (met kinderen):

nji.nl/scheidingen

uitelkaarmetkinderen.nl

villapinedo.nl

Jongen leest tijdschrift