Meer inclusie in de basis

Wat we willen bereiken

Inclusiever onderwijs: onderwijs waarin ieder kind meetelt. Iedereen is tenslotte anders. Het is belangrijk dat ieder kind mee kan doen, omdat op school een groot deel van de ontwikkeling van kinderen plaatsvindt. Dit betekent dat scholen voor alle kinderen en jongeren – ook kinderen met een kwetsbaarheid of beperking – een veilige plek zijn. Een plek waar zij niet alleen leren, maar de hulp krijgen die ze nodig hebben en waar hun veerkracht groeit.

Waarom we dat willen

Onderwijs waaraan ieder kind kan meedoen, vinden we een algemene (basis)voorziening. Hoe sterker die basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, worden opgevangen. Hierdoor worden problemen zelfs voorkomen. In deze basisvoorziening hoort goed en inclusief onderwijs, kinderopvang en de ruimte om te spelen en te sporten. Ook is het een plek waar je als kind of ouder met vragen terecht kunt.

Op dit moment zijn onderwijs en zorg nog te gescheiden. Dat betekent dat er niet op de goede manier wordt samengewerkt. Ons doel is dat er overkoepelend wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft. Dus niet alleen vanuit onderwijs of vanuit zorg, maar vanuit het geheel. Dat vraagt om goede afstemming en samenwerking. Daarom zullen we professionals die dagelijks met kinderen en jongeren werken, meer hulp bieden én zorgen dat ze meer samenwerken.

Belangrijke acties uit deze opgave

Onderwijs is een belangrijke basisvoorzieningen. Dit onderwijs is inclusief: iedereen kan meedoen. Onderwijs en gemeenten werken al lange tijd samen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee te laten doen in het onderwijs. Maar het kan inclusiever, daarom werken we samen aan een ontwikkelagenda waarin de ambities worden beschreven.

Jongen met lego

De samenwerking met partners uit de regio om jongeren met depressieve klachten of gedachten over suïcide eerder en beter te bereiken en ondersteunen. De STORM-aanpak wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd op alle vo- en mbo-scholen in het Rijk van Nijmegen.

Meisje met poes op schoot

Onderwijs en zorg moeten goed op elkaar aangesloten zijn. Zorgteams op school worden versterkt en onderwijs, jeugdhulp en lokale teams worden verbonden. Zo worden problemen voorkomen of worden ze aangepakt voordat ze kunnen ontstaan.

Hand over schouder
Jongen leest tijdschrift