Regionaal Expertteam

Het Regionaal Expertteam (RET) is een netwerk van specialisten werkzaam bij diverse jeugdzorgaanbieders die graag meedenken met (complexe) vastgelopen casuïstiek die onder de Jeugdwet vallen. Door het netwerk van het RET is er meer ruimte voor jou én de experts om jullie gezamenlijke expertise in te zetten in het belang van het kind. Hoe complex de zorgvraag ook is. Om zo op korte termijn passende hulp te organiseren voor elk kind.

Meisje lacht

Wat doen wij voor jou?

Verwijzers zoals jeugdbeschermers van Gecertificeerde Instellingen en medewerkers van de Lokale Teams kunnen voor laagdrempelig advies en consultatie terecht bij het RET. Zowel de specialisten uit het RET als hun netwerk denken graag mee met jouw vraag. Loop je bijvoorbeeld vast? Zie je door de bomen het bos niet meer? De experts van het RET linken jou aan de juiste personen in hun netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een ervaringsdeskundige. Of aan een tijdelijke procesregisseur. Gezamenlijk zoeken we naar een passende oplossing voor elk kind. Zet het netwerk van het RET dus vooral in wanneer je vastloopt met (complexe) casuïstiek en laagdrempelig wilt sparren om tot een passende oplossing te komen.

Wil je meer weten over het aanmeldproces. Kijk dan op: www.robregionijmegen.nl

Het RET ís en blijft in ontwikkeling

Het RET ís en blijft in ontwikkeling. Het voldoet aan de Gelderse basisvereisten voor regionale expertteams en aan de eisen van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Daarnaast maken we gebruik van de landelijke monitoring.

“Verwijzers in onze regio weten het RET steeds vaker en eerder weten te vinden als uithuisplaatsing van een kind dreigt. En onze experts geven steeds meer bruikbare adviezen geven bij complexe vragen. Zo krijgen meer kinderen passende hulp. Daar zijn we trots op!”

Daniëlle | Eigen plek

Als jeugdbeschermer gelooft Danielle in de kracht van een jonge moeder.