Mook & Middelaar

Samenwerken in Mook en Middelaar

Ieder kind en iedere jongere moet een warme, veilige plek hebben. Een plek waar zij gezien en gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen. Het liefst natuurlijk thuis, in het eigen gezin. Soms is daar hulp bij nodig. We zoeken dan samen met het kind en de ouders of verzorgers naar een goede oplossing. Vrienden, familie en buren kunnen hier een heel belangrijke rol in spelen. Maar niet iedereen heeft vrienden of familie. Of misschien wonen ze te ver weg. Dan zoeken we een andere oplossing, bijvoorbeeld met buurtgezinnen.

Schematische weergave van regio Nijmegen, gemeente Mook & Middelaar gearceerd

Mook en Middelaar is een kleine gemeente. Daarom werken we veel samen met de andere gemeenten in de regio Nijmegen. Daarnaast krijgen twee projecten in onze gemeente extra aandacht.

Buurtgezinnen

Opvoeden doen we samen. Dat is het motto van het project Buurtgezinnen. Gezinnen die het zwaar hebben, krijgen ondersteuning van een warm en stabiel gezin in de buurt. Dit voorkomt dat problemen erger worden. Zodat de kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Hoe de gezinnen elkaar helpen, verschilt per geval. Soms helpt het al als de kinderen zo nu en dan bij een ander gezin mogen spelen of logeren. Zo krijgen de kinderen extra liefde en aandacht. En kunnen de ouders op adem komen.

Jongeren eerder helpen

Hoe kunnen we jongeren echt helpen? Wat kan beter of anders? Om dit te ontdekken, organiseren we vijf bijeenkomsten rondom jongeren met psychische klachten. We bespreken dan hoe we eerder hadden kunnen helpen. Dit doen we samen met de jongere zelf, zijn of haar ouders, school, zorgaanbieders, de GGD en het sociaal team. We luisteren goed naar het verhaal van de jongere en de mensen om hem of haar heen. We vragen naar ervaringen en of de hulp goed werkt. Blijkt dat we iets beter kunnen doen? Dan kijken we direct of we dit kunnen regelen. Na de bijeenkomsten besluiten we welke veranderingen we doorvoeren in onze werkwijze.