Jeugdbescherming
tafel

Hulpverleners van Veilig Thuis, lokale teams of Gecertificeerde Instellingen kunnen een verzoek tot bespreking bij de JBT doen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of veiligheid van een kind. In dit gesprek bespreken hulpverleners, ouders en jongeren van 12+ samen de zorgen en wat nodig is om deze zorgen weg te nemen. De visie van de JBT is: “De Jeugdbeschermingstafel is van ons allen. Wij werken hierbij kwalitatief integraal samen en nemen de cliënt en het gezin als uitgangspunt. Onze waarden zijn bewustzijn en vertrouwen en dit bereiken we door met elkaar te blijven reflecteren en te leren”.

 

Vrouw en jongen zijn aan het puzzelen

Wat doen wij voor jou?

Zorgvuldige en gezamenlijke besluitvorming aan tafel met als doel de veiligheid in gezinnen te vergroten, dat is de ambitie van de Jeugdbeschermingstafel. Om de jeugdbeschermingstafel in zijn huidige vorm goed te laten functioneren werken we aan onderstaande opgaven:

  • Het vergroten van de kennis over de Jeugdbeschermingstafel: het doel, de werkwijze etc;
  • Het verbeteren van de samenwerking met de betrokken veiligheidspartners, lokale (wijk)teams en andere betrokken partijen;
  • Het structureel ophalen van de ervaringen met de JBT vanuit verschillende perspectieven (van bijvoorbeeld jongeren, ouders en verzoekers);
  • Starten met “toetsen aan de jeugdbeschermingstafel”. Dit betekent dat het einde- of de verlenging van een kinderbeschermingsmaatregel aan de JBT wordt besproken met ouders erbij;

De JBT is onderdeel van een grote veiligheidsketen waar veel (landelijke) ontwikkelingen spelen zoals het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De JBT moet in zijn huidige vorm kunnen blijven bestaan en tegelijkertijd moeten we rekening houden met mogelijke veranderingen die gaan komen na evaluatie van de proeftuinen.

Wat moet je onthouden?

  • De Jeugdbeschermingstafel is van ons allemaal. Gezamenlijk zorgen we voor een zorgvuldige overlegtafel waarin in gezamenlijkheid met jongeren en ouders passende besluiten genomen worden. Een goede samenwerking is hierin onmisbaar;
  • Regionaal wordt de JBT doorontwikkeld met oog voor de ontwikkelingen van de proeftuin;

Handige links

  • Bekijk de folder van het JBT voor ouders hier;
  • Bekijk de folder van het JBT voor jeugdigen hier;
  • Bekijk de folder van het JBT over toetsing aan tafel hier;
  • Bekijk deze video voor meer uitleg over de JBT.