Versterken mentale veerkracht

Wat we willen bereiken

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd zonder problemen. Dat is normaal. Toch lijkt het erop dat we maatschappelijk doorschieten in het idee dat voor elk probleem of klacht een behandeling of diagnose (nodig) is. Het lukt kinderen en jongeren en hun ouders of opvoeders daardoor minder goed zelf oplossingen te vinden. Het gevolg is dat mensen afhankelijk worden voor oplossingen door een professional. Het is maar zeer de vraag of voor normale levensvragen het antwoord gevonden kan worden door een behandeling. Door de mentale veerkracht van onze jeugd – en waar nodig de veerkracht van hun gezinnen – te versterken, kunnen zij in dit soort situaties ook zelf aan de slag met een oplossing.

Waarom we dat willen

We willen dat kinderen en jongeren minder afhankelijk worden van (jeugd)zorg. Dat zij gezond en veilig opgroeien en leren voor zichzelf te zorgen. Dat ze zelfstandig worden en meedoen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren (en hun ouders) ook leren omgaan met problemen en tegenslagen. We noemen dit ook wel mentale veerkracht. Een goede mentale veerkracht zorgt ervoor dat mensen beter in staat zijn zelf oplossingen te vinden voor problemen.

Belangrijke acties uit deze opgave

We vergroten integrale hulp in de wijk. Bij integrale jeugdhulp werken alle partijen samen: de professionals, het gezin, de familie en andere mensen rondom het gezin. Beslissingen worden niet over, maar mét het gezin genomen. Dit doen we door een betere verbinding van jeugd-ggz en andere (jeugdhulp) aanbieders met lokale teams, onderwijs, welzijn en (ondersteuners van) huisartsen. Als onderdeel hiervan professionaliseren we lokale teams. We zetten ons in de regio samen in voor stevige lokale teams. Vanuit de regio vormen we kaders, wordt houvast geboden en samenwerking aangegaan.

Hand over schouder

We zetten ondersteuning in vanuit het gewone leven, met voorzieningen en mensen uit de eigen omgeving. Bij hulpvragen kijken we naar zo eenvoudig mogelijke oplossingen. Waar dat kan binnen het gezin, het netwerk en de directe leefomgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door een zelfgekozen steunfiguur JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) in te zetten.

Twee voetballende mannen

In de volwassen-ggz is ‘de nieuwe ggz’ in opkomst met een nieuwe visie op psychisch lijden. Dit noemen we GEM: Ecosysteem Mentale Gezondheid. Lees hier meer over deze nieuwe visie

In maart 2024 vond de ‘Regiobijeenkomst GEM Jeugd’ plaats. Daarin zetten we een stap naar een toekomst waarin de mentale gezondheid van onze jeugd centraal staat. Grondlegger van GEM, prof. dr. Jim van Os en kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Wouter Staal, begeleidde ons die dag deze boeiende reis. Bijeenkomst terugkijken? Dat kan!

Hand over schouder

We gaan de Herstelondersteunende intake (HOI), zoals die nu in opmars is in de volwassen-ggz, vertalen naar jeugdhulp en daarbij ervaringsdeskundigen inzetten. Deze intake is erop gericht om samen met de cliënt en een door hem/ haar gekozen naastbetrokkene te onderzoeken en te bespreken wat de hulpvraag is en welke aanpak daar het beste op aansluit.

Jongen op skelter
Jongen leest tijdschrift