REPS

Het REPS (Regionaal Expertise Project complexe Scheidingen) is een samenwerkingsverband vanuit diverse organisaties. De professionals van Sterker sociaal werk, Entrea lindenhout, Pro Persona en Jeugdbescherming Gelderland hebben expertise op het gebied van complexe scheidingen. Zij hebben kennis over het veilig en optimaal ontwikkelen van kinderen en psychische problemen bij volwassenen.

Wat doen wij voor jou? 

Het REPS biedt jou als professional kortdurende ondersteuning in (complexe) scheidingszaken. Deze ondersteuning is op maat en kan ingezet worden in alle fasen van de hulpverlening aan volwassenen/ouders en kinderen, ook als de hulp vastgelopen is. Dit kan zowel een telefonisch consult en advies inhouden als actieve ondersteuning waarin wij samen met de professional in gesprek gaan met ouders en/of kinderen. Het REPS neemt niet over en voert geen casusregie.

Waar staan wij voor?

  • Ouders, hun netwerk en de dienst- en hulpverlening gaan zich richten op het stoppen van de strijd;

  • Ouders gaan toewerken naar het welzijn en rust voor de kinderen en voor zichzelf;

  • De dienst- en hulpverlening en het netwerk richten zich op ouders en kinderen als twee aparte systemen;

  • We werken aan wat haalbaar is, in plaats van blijven focussen op waar het vastloopt zoals communicatie en samenwerking.

Hoe zijn wij bereikbaar voor jou?

Professionals van buurtteams en andere lokale teams, jeugdbescherming en partners in de veiligheidsketen kunnen ons bereiken:

Maandag t/m vrijdag via reps@sterker.nl.
Mail de naam van je organisatie, je contactgegevens en wanneer je beschikbaar bent.

Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur via 06 27 38 36 40.