Proeftuin Samen Verder

Het beproeven van een team waarin alle functies van de veiligheidsketen in één zit. Eén team, dat het gezin beter en sneller helpt. In de proeftuin Samen Verder werken professionals vanuit verschillende organisaties in het Rijk van Nijmegen samen met het gezin aan een veilig thuis en het stoppen van ontwikkelingsbedreiging.

Twee kinderen staand voor riet

Wat doen wij voor jou?

Bied je hulp aan gezinnen of huishoudens waarin dreiging van onveiligheid, vermoedens tot kindermishandeling of huiselijk geweld voorkomen? Dan frustreert het hulpverleningsstelsel je misschien. Je kan niet doen wat écht nodig is. Het resultaat is dat gezinnen en huishoudens te laat de juiste hulp krijgen en de overdrachten te complex zijn. Het grootste probleem? Er is geen integrale aanpak waardoor het gezin of huishouden niet centraal staat.

Tijd voor een nieuwe werkwijze. In de proeftuin Samen Verder werken professionals van verschillende organisaties samen met het gezin aan een blijvend veilig thuis. Deze professionals zijn van Veilig Thuis, Moviera, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, de volwassenen GGZ én ervaringsdeskundigen. Zij dragen niet over zoals in het huidige stelsel wel gebeurt, maar blijven bij het gezin. Hierdoor ziet het gezin minder gezichten en kan er sneller passende hulp worden geboden. Hierin staat de samenwerking in duo’s, tussen het lokale team en het veiligheidsteam, centraal.

Onderstaande video legt de oorsprong van de nieuwe werkwijze uit.

Wat moet je onthouden?

  • Professionals van verschillende organisaties vormen samen één veiligheidsteam waardoor gezinnen sneller hulp krijgen;
  • Het veiligheidsteam werkt sámen met het lokale team er wordt niet overgenomen of overgedragen;
  • Het gezin hoeft maar één keer hun verhaal te vertellen. De professionals zijn voor een langere tijd bij het gezin, dus worden een bekend gezicht;
  • Proeftuin Samen Verder is onderdeel van het Toekomstscenario kind – en gezinsbescherming en is één van de 11 proeftuinen die ons land telt;
  • Vanaf 2025 is het Rijk voornemens om hier door het hele land een werkwijze van te maken. Hier is waarschijnlijk een wetswijziging voor nodig.

Bekijk de Brochure Samen Verder – Dukenburg. En ben je benieuwd naar de werkwijze? Check hier de Factsheet Samen Verder.