Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming

In het hele land wachten kinderen en gezinnen té lang op de inzet van jeugdbescherming en passende jeugdhulp. Dat is de duidelijke boodschap van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Nadat de rechtbank een beschermingsmaatregel heeft uitgesproken, duurt het soms nog maanden voordat de hulp goed op gang komt.

Jongen op skelter

Huiselijk geweld

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijke taak voor gemeenten. In onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken 15 gemeenten hier samen aan. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op.

Hand over schouder

Jeugddetentie en nazorg

In Nederland zijn zeven inrichtingen voor jeugddetentie. Drie daarvan vallen onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn Rijks Justitiële  Jeugd Inrichtingen (JJI). JJI de Hunnerberg in Nijmegen is er daar één van. Hier is plaats voor maximaal 72 jongeren. Er zitten vooral jongens, maar de Hunnerberg neemt als enige JJI in Nederland ook meisjes aan.

Man staat en kijkt lachend de camera in

Toekomsttuinen

De organisatie van de jeugdbeschermingsketen is complex, met veel betrokken organisaties. Van lokale wijkteams en Veilig Thuis tot Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. De diensten van de verschillende organisaties vormen te vaak geen logisch, samenhangend en overzichtelijk geheel voor het gezin. Er is overlap maar tegelijkertijd sluiten de vele schakels niet altijd op elkaar aan. Soms vallen er gaten. Met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort schieten.

Vrouw kijkt glimlachend langs de camera