Beter passende jeugdhulp

Wat we willen bereiken

We willen dat er in moeilijke situaties beter passende hulp is. Dus: voor ieder kind en jongere uit de regio een oplossing die past. Een oplossing voor nu én voor in de toekomst. Hoe ingewikkeld de zorgvraag ook is. Hierbij kijken we naar de hele situatie om het kind of de jongere heen. We voorkomen dat problemen erger worden door deze vragen op te pakken. We dragen bij aan een lerend jeugdstelsel door van deze vragen te leren.

Waarom we dat willen

Er zijn kinderen en ouders voor wie de hulp die standaard wordt aangeboden niet werkt omdat het niet goed bij hun situatie en leefwereld past. Vaak gaat het om gezinnen die te maken hebben met veel verschillende problemen.  De kinderen hebben vormen van jeugdhulp, bescherming en nabijheid nodig waarvoor geen algemene one-size-fits-all oplossingen beschikbaar zijn.  Regelmatig worden er daardoor kinderen uithuisgeplaatst en volgen meerdere overplaatsingen naar andere gezinnen en plekken. Te veel kinderen eindigen bij de jeugdbescherming of in JeugdzorgPlus. Deze gezinnen hebben maatwerk nodig terwijl in spoed en crisis goedbedoeld, maar vaak te snel, wordt gehandeld en opnieuw schade voor het kind of de jongere ontstaat.

Professionals moeten samen met het kind of de jongere en de ouders op zoek naar een passend netwerk van hulp en ondersteuning.  Dit betekent ook dat lokale teams en jeugdbescherming op tijd (aanvullende) specialistische hulp moeten vragen bij moeilijke zorgvragen. Dit past ook bij onze taak om lokale teams te verstevigen. En het betekent dat zorgaanbieders maatwerk gaan inzetten en daarbij met andere betrokkenen samenwerken. Ook als het spannend wordt, moeten we blijven kijken naar wat mogelijk is.  Gezinnen, hulpverleners, organisaties en onze regiogemeenten horen met elkaar in verbinding te blijven. En – achteraf – te leren van ervaringen. Op deze manier veranderen we de vertrouwde werkwijze en kan in verbinding samen bereikt worden. Want niemand lukt het alleen.

Belangrijke acties uit deze opgave

Regionaal bieden we passende hulp in moeilijke situaties. Dit deden we sinds enkele jaren in het Overleg Passende Hulp (OPH). Dit overleg is doorontwikkeld naar een Regionaal Expert Team (RET), dat per 1 januari 2023 is gestart. De voorzitter en vaste deelnemers van het RET geven advies aan lokale teams en jeugdbescherming bij (moeilijke) vastgelopen zorgvragen.

Twee kinderen staand voor riet

Wanneer het Lokale teams en jeugdbescherming niet lukt om tot maatwerk te komen, kan het RET vakkennis inzetten van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland: BOEG.

Jongen met lego

De regio moedigt alle gemeenten de doorbraakmethode aan om in te gaan zetten. De doorbraakmethode (van het IPW) geeft professionals instrumenten om out-of-the-box oplossingen te bedenken met kinderen of jongeren en hun ouders. Deze oplossingen zorgen voor een maatwerkplan waarin echt het onderliggende probleem in de leefwereld van het gezin opgelost wordt. Gemeente Nijmegen werkt al enkele jaren met de doorbraakmethode.

Speelgoed poppenhuis

We hebben in de regio meer aanbod nodig voor kinderen en jongeren die pleegzorg of gezinshuiszorg nodig hebben. In pleeggezinnen en gezinshuizen wonen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren tot 21 jaar. In de pleegzorg zien we kansen voor weekendpleegzorg. Samen met ervaringsdeskundigen, de wetenschap, professionals en gemeenten gaan we hiermee aan de slag.

Jongen op skelter