Jeugdstrafrechtketen

In het ambtsgebied van colleges en ambtenaren Oost-Nederland hebben een aantal gemeenten en verschillende jeugdstrafrechtpartners zichzelf de vraag gesteld: wat is nodig om de verbinding tussen de jeugdstrafrechtketen en gemeenten te verbeteren? Ze vroegen zichzelf dit af omdat:

  1. Ze samen hebben besloten dat ze niet hetzelfde denken over de aanpak van (ontwikkelende) jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 23 jaar. Deze aanpak ontbreekt;
  2. Ze besloten hebben dat het (uit voorzorg) aanpakken van jeugdcriminaliteit moeilijk is doordat de domeinen Openbare Orde en Veiligheid, Onderwijs, Sociaal Domein en het Jeugdstrafrecht niet goed samenwerken.
Hand over schouder

Wat doen wij voor jou?

  • Om jeugdcriminaliteit in onze regio zo vroeg (uit voorzorg) mogelijk aan te pakken is een goede verbinding tussen regionaal jeugd- en veiligheidsbeleid en het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid belangrijk. Daarom zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen de gemeenten, het Veiligheidshuis en verschillende strafrechtspartners waaronder de politie, het Openbaar Ministerie en de Jeugdreclasseringsorganisaties;
  • We leggen de verbinding met het Ontwikkelprogramma Jeugdstrafrechtketen Oost-Nederland om de belangrijkste punten die minder goed gaan in de keten op te lossen;
  • We ontwikkelen binnen de gemeente Nijmegen een aanpak om jeugdcriminaliteit (verder) te voorkomen. Van vroegsignalering en vroeginterventies tot maatregelen die achteraf worden ingezet. Hierbij is de vakkennis en inzet van heel veel verschillende partijen nodig: van de wijk- of buurtteammedewerker tot de rechter en van de jongerenwerker tot de wijkagent. De successen delen we regionaal om hier gezamenlijk van te leren en stappen te zetten;
  • We zetten in op betere inkoop in jeugdhulp voor de forensische doelgroep; forensische GGZ.

Wat moet je onthouden?

Onze ambitie: een goede samenwerking met de jeugdstrafrechtketen met als doel de risicojeugd en kwetsbare jongeren eerder in beeld te krijgen en te voorkomen dat zij in de criminaliteit terechtkomen. Daarnaast zetten we in op de aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers in de criminaliteit.

Handige links

Handige links