Heumen

Van coaching tot buurtgezin en preventie
De gemeente Heumen beschrijft haar aanpak op het gebied van jeugdhulp in de lokale Transformatieagenda Sociaal Domein 2018-2022. We delen hier enkele voorbeelden.

Schematische weergave van regio Nijmegen, gemeente Heumen gearceerd

Laagdrempelige coachingstrajecten voor jongeren
Soms lopen jongeren van 12 tot 25 jaar vast in de professionele hulpverlening. Ze zijn niet gemotiveerd voor jeugdhulp. Of ze hebben even een steuntje in de rug nodig om zelf de regie terug te krijgen over hun leven. De jongerencoaches in de gemeente Heumen helpen hen weer op weg. Er zijn ook coaches voor jongeren die kampen met een verslaving.
De drempel naar hulp van jongerencoaches is laag. Ze zijn niet in dienst bij een hulpverlenende organisatie en werken preventief, op een passende, outreachende manier. Zo bereiken ze ook jongeren die niet gemotiveerd zijn voor geïndiceerde hulp. De hulp kan ook een aanvulling zijn op andere jeugdhulp en past binnen de 18-plus aanpak jeugd. De innovatieve aanpak van jongerencoaches moet zijn meerwaarde in de praktijk gaan bewijzen.

Buurtgezinnen

In meer dan 50 gemeenten in Nederland zijn Buurtgezinnen actief. De ervaringen zijn veelbelovend. Ook in de gemeente Heumen koppelt een coördinator overbelaste vraaggezinnen aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo’n steungezin geeft kinderen wat extra liefde en aandacht en ontlast de ouders even.
Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator afspraken over de ondersteuning. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Denk aan het brengen van de kinderen naar zwemles of sport. Of de kinderen af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus!
Sophie Westerink is coördinator voor Buurtgezinnen in Heumen. “Buurtgezinnen is praktisch en laagdrempelig. Het kan voor iedereen een oplossing zijn als het leven even anders loopt. Hoe fijn is het als je een beroep kunt doen op een ander? Met een kleine dienst kan een buurtgezin van grote betekenis zijn!”

Preventie Netwerk Jeugd gemeente Heumen

Kinderen, jongeren en gezinnen beter, sneller en lichter ondersteunen bij vragen en zorgen rondom opvoeden en opgroeien. Dat is het hoofddoel van het Preventie Netwerk Jeugd (PNJ). Hiermee willen we draagkracht versterken en draaglast verminderen. Dat doen we door beter samen te werken als partners in preventie en zorg. Bijvoorbeeld met jongerenwerk, de GGD en het kernteam. En door aanbod van hulp rondom bepaalde thema’s te ontwikkelen of verbeteren. In 2019 en 2020 deden we dit voor de thema’s ‘opvoedvragen rondom echtscheiding’ en ‘mediaopvoeding’. In 2021 werken we samen aan de pilot jeugd-GGZ. We zorgen ook voor borging van de thema’s en projecten. Ze krijgen dus blijvend aandacht.

Meer weten over jeugdhulp in de gemeente Heumen? Kijk op onze website!