Steungezinnen


Opvoeden doen we samen. Een eeuwenoude gedachte die een rol ziet voor gezinnen uit de buurt in de opvoeding van een kind. Het principe is simpel: kinderen uit kwetsbare gezinnen worden opgevangen door stabiele gezinnen. Zo keert de rust terug: voor zowel het kind, als voor het vraaggezin.

Speelgoed poppenhuis

De ervaringen zijn positief. De ouders worden ontlast en vergroten hun draagkracht. Dit voorkomt dat problemen verergeren. De steungezinnen hebben al ervaring met opvoeden en kunnen dit opnieuw inzetten. En het is niet alleen voor de vraaggezinnen waardevol. Ook voor de steungezinnen is het erg waardevol om een kind uit een kwetsbaar gezin op te vangen. Bijvoorbeeld voor (oudere) mensen die een emptynestsyndroom hebben. Maar het belangrijkste voordeel is natuurlijk voor het kind. Die heeft er een fijne plek bij om in rust op te groeien.

Wat moet je onthouden?

  • Een steungezin kan – tijdelijk en zo vaak als nodig – een kind uit een overbelast gezin opvangen;
  • Via een steungezin krijgen kinderen op een laagdrempelige, gelijkwaardige en alledaagse manier extra aandacht. Zo worden ouders en/of verzorgers ontlast;
  • Initiatieven als Steungezinnen, Meer voor mekaar en Gezinnen voor Elkaar koppelen gezinnen aan elkaar.

Marieke | Lekker spelen

Als steunouder van Buurtgezinnen geniet Marieke van een zorgeloos weerzien.