In verbinding met JIM


Het InVerbindingsteam met JIM in het Rijk van Nijmegen is een multidisciplinair team dat intensieve en systeemgerichte behandeling geeft aan gezinnen met complexe problemen. Dit doen ze met behulp en inzet van een informele mentor: de JIM. Door het duurzaam versterken van gezinnen en hun omgeving, zal de noodzaak voor uithuisplaatsing afnemen en kunnen kinderen zoveel mogelijk opgroeien in hun eigen gezin en omgeving.

Twee voetballende mannen

De JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) wordt gevraagd om advies en ondersteuning te bieden aan jongeren tussen de 12-23 jaar, én een luisterend oor te zijn. Daarnaast wordt de JIM uitgenodigd om de hulpverleners te adviseren over de juiste behandelrichting en –aanpak.

Ons multidisciplinaire team helpt gezinnen met complexe problemen door het inzetten van een JIM. Hierdoor is het aantal uithuisplaatsingen in 90% voorkomen. Nieuwsgierig hoe dit voor een gemeente kan werken? Bekijk onderstaande video.

Wat hebben we gedaan?

In de regio waren en zijn al veel systeemgerichte behandelaren die werken met erkende interventies en aanpakken zoals MST en FACT, die ook ingezet worden bij dreigende uithuisplaatsing.  Dit team onderscheidt zich niet door de interventies die zij inzet, maar door de positionering van een JIM in een gezin. Door JIM in te zetten als steunfiguur van de jongere, wordt ingezet op een duurzame oplossing omdat deze JIM blijft als de behandeling is afgerond. 

Het werken met JIM vergt een andere aanpak van verwijzers, jeugdbeschermers en professionals.  Er zijn gezinnen die niet kiezen voor deze aanpak. Het is belangrijk dat de JIM de jongere wilt helpen. Het is ook van belang dat de andere gezinsleden achter de keuze voor de JIM staan.

De regio heeft gekozen voor een tweejarige leertuin omdat het werken met een multidisciplinair team tot de benodigde obstakels in samenwerking en contractering leidt. Het leren stond van begin af aan voorop bij alle betrokkenen, van bestuurders, ambtenaren tot de professionals bij zorgaanbieders. Het IVT is in 2020 gestart is en is in de startfase in bijna alle gezinnen een JIM gevonden en geïnstalleerd.  De eerste gezinnen hebben de behandeling afgesloten. De JIM zorgt voor nazorg, en kan altijd een beroep doen op het team.

Het werken met natuurlijke mentorschap is een beweging die de komende jaren nog veel aandacht blijft houden. 

Luister hieronder inspirerende podcasts van Rebecca die de JIM is voor haar neefje, Pim die hulp krijgt van Maaike en GZ-psycholoog Eline die hoopt dat moeder een grens trekt:

Rebecca | Speciale Band

Als JIM, wat staat voor Jouw Ingebrachte Mentor, komt Rebecca op voor haar autistische neefje Colin.

Pim | Goed gesprek

Als 11-jarige krijgt Pim hulp van Maaike. Zij is de beste vriendin van zijn moeder en ook zijn JIM, een zelfgekozen mentor.

Eline | Niet normaal!

Als GZ psycholoog hoopt Eline dat moeder een grens trekt.

Vrouw zit lachend voor een lichte achtergrond