Groter denken, klein doen


Door: Levi van Dijk, Het JongerenNetwerk

Portretfoto van Levi van Dijk

Maak kennis met Levi van Dijk. Hij helpt vanuit zijn eigen ervaring jongeren als informeel steunfiguur. Lees hierover in zijn blogs.

Alle begin is moeilijk, zo ook een eerste blog schrijven. In deze blog stel ik mijzelf voor, later neem ik jullie mee in mijn belevenissen binnen de jeugdzorg. 

Wie ben ik: Levi van Dijk
In 1992 ben ik te vroeg geboren, eerder omschreven als “goed verkeerd begonnen” aan het leven. Ik kreeg complicaties na de vroeggeboorte en uiteindelijk cerebrale parese. Na het volgen van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs kreeg ik de kans om op ROC Nijmegen de studie juridisch medewerker te volgen, wat ik met succes heb kunnen doen. Hier ben ik enorm trots op!

Helpen van jongeren vanuit mijn eigen ervaring
Na mijn onderwijsloopbaan had ik het geluk een baan te krijgen binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als secretaris van de Academieraad Organisatie en Ontwikkeling. Daarnaast ben ik mij  vrijwillig in gaan zetten voor jongeren door onder andere de oprichting van een Jongerenlab voor jongeren met vragen, talenten en ideeën in Nijmegen. 

Het helpen van jongeren heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen. Ik ben dan ook enorm blij dat ik op dit moment betaald mag bijdragen aan Het JongerenNetwerk, een netwerk van vrijwilligers die zich inzetten om vanuit eigen ervaring de jeugdhulpverlening en het sociaal domein te verbeteren. 

Present zijn en het verschil maken
Vaak vervul ik bij Het JongerenNetwerk de rol van informeel steunfiguur. Dit brengt mij in aanraking met veel jongeren. Ik ben voor hen van betekenis door te luisteren en samen met ze aan de slag te gaan. Alle begin is moeilijk, dat begrijp ik.

“Er is nu een balletje aan het rollen gegaan, waardoor ik nu wel door kan met mijn leven en niet steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd.”

“Waar Levi ook mee geholpen heeft is dat hij echt luisterde naar wat ik te vertellen had en mijn grenzen erkende en echt met mijn hulpvraag aan de slag ging.”

“Hij heeft instanties die voor mij onbereikbaar waren erbij betrokken en gezorgd dat er wel hulp kwam.” 

Ik ben dankbaar voor de rol die ik heb als buddy voor jongeren. Present zijn en het verschil maken, dit is wat mijn vak zo mooi maakt. Daarbij is een belangrijke sleutel het erkennen van professionals die van goede wil zijn om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen. Door in dialoog te blijven kom je samen verder!

De volgende blog zal gaan over een andere jongere of ouder voor wie ik het genoegen heb om van betekenis te zijn en de belangrijke rol van professionals daarbij.