Vakmanschap

Het gewone leven van kinderen en gezinnen is leidend en niet het systeem.  Dit vraagt van professionals en beleidmakers dat zij inzicht hebben in het huidige systeem. Het systeem: dat zijn wij. Wij willen hindernissen weghalen en als we dit niet kunnen, ze op zijn minst aankaarten.  Het systeem reageert op problemen door meer hulp in te zetten. En dat jeugdhulp wordt ingezet bij heel andere vraagstukken, zoals financiële problemen en armoede. Of dat wordt gereageerd door regie van kinderen en hun ouders over te nemen. Met vakmanschap willen we een andere weg inslaan.

 

Meisje met poes op schoot

De jeugdzorg is in transformatie.  Deze transformatie moet leiden tot duurzame zorg op maat voor kinderen, jongeren en ouders. Want het leveren van ‘goede’ zorg volgens vastgestelde doelen is niet voldoende. Er is meer nodig. Een andere manier van denken, handelen en gedrag. Waarbij het gewone leven van mensen weer op de rails komt. Zodat kinderen gezond, veilig en vertrouwd kunnen opgroeien in hun eigen omgeving.

StroomOpwaarts werken

We willen inzet van de juiste zorg, eerder in de keten. Met als resultaat: minder kinderen in zware jeugdhulp. Ook willen we stoppen met gesloten jeugdzorg. Daarom kiest onze regio voor stroomopwaarts werken.

Ander inzet van aanbod

Uithuisplaatsing is een negatieve ervaring voor een kind. Bovendien slaagt ze niet altijd. Vaak volgen er nieuwe plaatsingen. Elke keer verslechtert het gedrag van een kind. Te vaak blijft uiteindelijk residentiële hulpverlening over als enige mogelijkheid. Dat moet anders. Hoe meer gezinsgerichte vormen van begeleiding, hoe minder getraumatiseerde kinderen met een negatieve kijk op zichzelf en op anderen.

We kunnen bestaand ambulant aanbod naar kind en gezin toebrengen. En dagopvang inzetten om het gezin te ontlasten. Ook is meer hybride verblijf in deeltijd mogelijk. Zo kunnen kinderen de warme band met thuis beter verstevigen. En lukt het professionals beter om gedeeld opvoederschap met ouders vorm te geven.

Tijd voor analyse

Een goede analyse heeft tijd nodig. Hierbij kijken we samen met kind en ouders naar de samenhang van problemen. Zo kunnen we de juiste oorzaak aanpakken en samen kiezen voor een juiste prioritering. In de analyse wegen we ook de schade mee die plaatsvindt bij een uithuisplaatsing.

Maatwerk

Zo thuis mogelijk wonen met mensen die belangrijk voor je zijn, vergt maatwerk. Het vraagt inzet van diverse specialisten dichtbij. Vakmensen met kennis van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en licht verstandelijke beperking (LVB) problematiek en cultuursensitief werken. Ook vraagt het zorgprofessionals die met een brede blik willen werken. Want in de zoektocht naar de juiste zorg moet aandacht zijn voor bredere gezinsproblemen. Maatwerk vereist flexibele beschikbaarheid van hulp. Ook buiten kantoortijd.

Ouders en jongeren in positie

Kinderen, jongeren en hun ouders moeten een sterkere positie krijgen. We willen hun stem vaker horen. Zodat de knelpunten in de hulp benoemd en verbeterd worden.  Ook moeten rechten en plichten duidelijk zijn.

Het gewone leven

Wil jij ook werken vanuit een brede blik op het gewone leven? Dan kun je inspiratie opdoen met de Ongewone-Reisgids.

Twee meisjes zittend aan tafel