Overleg Passende Hulp

Het Overleg Passende Hulp (OPH) is een Regionaal Expertteam (RET) voor casussen die onder de Jeugdwet vallen. Verwijzers van de jeugdbescherming of wijkteams kunnen voor advies terecht bij de experts uit dit team. De experts zijn specialisten die werkzaam zijn bij verschillende jeugdzorgaanbieders. Ook kunnen ervaringsdeskundigen deelnemen. Doel van het OPH: op korte termijn passende hulp organiseren voor elk kind. Hoe complex de zorgvraag ook is en ondanks wachtlijsten bij zorgaanbieders.

Lees Verder
Meisje lacht

BOEG

Een beter toekomstperspectief voor Gelderse jongeren, die nu niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is de ambitie van het BOvenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG). Het BOEG functioneert als een partner voor de regionale expertteams. Zoals het Nijmeegse Overleg Passende Hulp.

Lees Verder
Jongen met lego