Regionaal Expertteam

Het Regionaal Expertteam is een netwerk van specialisten werkzaam bij diverse jeugdzorgaanbieders die graag meedenken met (complexe) vastgelopen casuïstiek die onder de Jeugdwet vallen. Door het netwerk van het RET is er meer ruimte voor jou én de experts om jullie gezamenlijke expertise in te zetten in het belang van het kind. Hoe complex de zorgvraag ook is. Om zo op korte termijn passende hulp te organiseren voor elk kind.

Meisje lacht

BOEG

Een beter toekomstperspectief voor Gelderse jongeren, die nu niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat is de ambitie van het BOvenregionaal Expertisenetwerk Gelderland (BOEG). Het BOEG functioneert als een partner voor de regionale expertteams. Zoals het Nijmeegse Overleg Passende Hulp.

Jongen met lego