Opgaven en actielijnen

Het meerjarige regioprogramma jeugd heeft een gezamenlijke ambitie en zes concrete doelen. Deze zijn verwoord in zes opgaven en bijbehorende acties die helpen het doel te bereiken. De opgaven zijn:

Opgave 1
Meer inclusie in de basis. Versterken kinderopvang en onderwijs, goede aansluiting onderwijs en jeugdzorg

Opgave 2
Versterken mentale veerkracht

Opgave 3
Het organiseren van passende hulp voor complexe situaties bij jeugdigen en hun gezinnen

Opgave 4
Terugdringen residentiële jeugdhulp: zo thuis mogelijk

Opgave 5 
Scheiden zonder schade voor alle gezinsleden

Opgave 6
Veiligheid voor gezinnen, samen voor veilig