Toekomsttuinen

De organisatie van de jeugdbeschermingsketen is complex, met veel betrokken organisaties. Van lokale wijkteams en Veilig Thuis tot Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. De diensten van de verschillende organisaties vormen te vaak geen logisch, samenhangend en overzichtelijk geheel voor het gezin. Er is overlap maar tegelijkertijd sluiten de vele schakels niet altijd op elkaar aan. Soms vallen er gaten. Met als gevolg dat de juiste hulp en bescherming tekort schieten.

Vrouw kijkt glimlachend langs de camera

De Gelderse gemeenten, Veilig Thuis, jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming hebben afgesproken om intensiever samen te werken in één team. Dit noemen we Toekomsttuinen. Wij zijn nu bezig met de voorbereiding van een Toekomsttuin in onze regio Nijmegen. Moviera is hier ook bij betrokken. Een kwartiermaker gaat deze opdracht onderzoeken.

De toekomsttuin is een onderdeel van de Gelderse Verbeteragenda én onderdeel van het landelijke toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Situatieschets