Huiselijk geweld

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijke taak voor gemeenten. In onze veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken 15 gemeenten hier samen aan. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op.

Hand over schouder

De huidige aanpak van huiselijk geweld loopt van 2021 tot en met 2024. Bij deze regioaanpak hoort een jaarplanning met activiteiten en de prioritering hiervan.

In de regio Gelderland-Zuid werken we met verschillende organisaties samen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De belangrijkste dienen als regionale basisvoorziening. Dit zijn:

  • Veilig Thuis
  • Moviera
  • Centrum Seksueel Geweld
  • Omgangshuis Sterker

In de regionale aanpak staan vier thema’s centraal:

  1. Ouderenmishandeling
  2. Eergerelateerd geweld
  3. Complexe scheidingen
  4. Seksueel geweld
Feiten en cijfers over huiselijk geweld

Met vragen over deze thema’s kun je terecht bij een regionaal expertisepunt.

Om te delen
De volgende filmpjes van KinderrechtenNU geven meer uitleg over kinderrechten en erbij horen.

Vrouw zit lachend en kijkt rechts langs de camera