Crisis bezweren
op de bank

Bij een crisis willen we onze mogelijkheden om een uithuisplaatsing te voorkomen optimaal benutten. We doen dit zowel tijdens kantoortijden, maar ook daarbuiten. We houden ondanks de crisis ons hoofd koel en zetten op het juiste moment de gepaste acties.

Meisje met poes op schoot

We streven er altijd naar om te voorkomen dat een kind uit huis geplaatst moet worden.

Kinderen uit huis plaatsten in een crisissituatie kan traumatisch zijn. Vaak is de weg terug naar huis niet eenvoudig. Daarom is het beter om samen met het gezin de crisis op de bank te bezweren. Dit vraagt om nauwe samenwerking met het gezin en de jeugdige. En om hulpverleners die elkaar kennen, die weten wat ze doen en die elkaar goed informeren. Zo gaan we samen om het gezin heen staan en geven we het gezin de regie om samen met de hulpverlener(s) de beste oplossing te zoeken.

De hulpverleners in de regio hebben samen afspraken gemaakt over wie naar het gezin toegaat, wie expertise kan toevoegen en hoe je elkaar informeert.  In een overzichtelijk stroomschema wordt duidelijk wie wanneer aan zet is en hoe er wordt samengewerkt in een crisis.

Twee kinderen staand voor riet