Wat we willen bereiken

Meer jeugdhulp op een zo thuis mogelijke manier. Hierbij willen we uithuishuisplaatsingen voorkomen door sterke gezinnen én een sterke sociale omgeving te creëren. Voor jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben is tijdig passende hulp en ondersteuning beschikbaar. Wanneer residentiële jeugdhulp, oftewel: jeugdhulp met verblijf, nodig is, dan doen  we dat zo thuis mogelijk. Daarvoor moeten we de residentiële jeugdhulp transformeren.

Twee meisjes springend op een trampoline

Waarom we dat willen
Te veel kinderen worden uit huis geplaatst omdat ouders overbelast zijn geraakt. Veel kinderen verliezen hun bekende leven omdat ze buiten de gemeente en zelfs buiten de regio worden geplaatst. Te vaak wordt een (zorg)oplossing voor de jeugdige ingezet terwijl het passender en duurzamer is om iets in de leefwereld van het gezin te veranderen. Wanneer een gezin overbelast is zal het uithuisplaatsen van een kind of jongere niet tot een duurzame oplossing leiden. We hebben aandacht voor het hele gezin en moeten bijvoorbeeld ook stress over bestaanszekerheid of sociaal isolement met ouders oppakken.

Jongen leest tijdschrift