Pleegzorg

In onze visie gebeurt opvoeden en opgroeien in eerste instantie in een gezin. Als het nodig is, zoeken we met aanvullende hulp naar verbetering. Is thuis wonen voor een kind niet (meer) mogelijk en uithuisplaatsing onvermijdelijk? Dan kijken we als eerste optie naar pleegzorg.

Twee meisjes springend op een trampoline

Minder pleegouders

Steeds minder mensen melden zich aan als pleegouder. Er zijn dan ook te weinig pleeggezinnen voor kinderen die opvang nodig hebben. Kinderen komen dan in zwaardere jeugdzorg terecht. Of ze blijven onnodig lang in jeugdzorginstellingen, terwijl ze een ‘gewoon thuis’ nodig hebben.

Impuls
Deze landelijke tendens zien we nog sterker in onze regio. In 2019 vonden we voor maar 66% van de jongeren die jeugdhulp met verblijf zochten een pleeggezin. Landelijk was dit 50%. Daarom besloot de regio Nijmegen in 2020 een stevige impuls te geven aan pleegzorg. Op dat moment waren er 23 kinderen die wachtten op een pleeggezin.

Van visie naar missie!

Wij geloven dat de mensen die elke dag te maken hebben met pleegzorg de sleutel zijn tot de oplossing. Daarom hebben we échte pleegouders gevraagd hoe het is om pleegzorg te bieden. Hun verhalen lees, hoor en zie je in de campagne ‘Jouw liefde maakt het verschil’. De campagne is met veel zorg ontwikkeld en ging in oktober 2020 van start in de regio Rijk van Nijmegen.

Wij geloven dat degenen die elke dag te maken hebben met het onderwerp en probleem, de sleutel zijn tot de oplossing. Daarom hebben we het verhaal van échte pleegouders opgeschreven, filmpjes van hen opgenomen en hen laten vertellen hoe het nu echt is als pleegouder.

Hier zie je het verhaal van Melissa en Brahim uit Ewijk & hun drie pleegkinderen Ismail, Junayd en Ayah.

“Ieder kind verdient het om een liefdevol nieuw thuis te krijgen en daar wilden we graag iets in betekenen. Wij geloven heel erg in: door goed te doen, krijg je goed terug.”

Hier zie je het verhaal van Sandra en Marc en tweelingzusjes Roos & Fay.

“Het is voor de meiden heel fijn. Zij zijn een tweeling en hebben van kleins af aan hetzelfde meegemaakt. Als het gaat om hechting doet het veel goed dat ze samen zijn gebleven. Ze gaan heel anders om met wat ze hebben meegemaakt, ze beleven het op hun eigen manier en uiten zich heel verschillend, juist dat relativeert en is voor beiden heel helpend.”

In de pleegzorgcampagne staan vier thema’s centraal:

Service

Wij zijn er speciaal voor jou

Helder

We zijn zo duidelijk mogelijk

Samen

We doen het samen

Echt

We vertellen echte verhalen

Jouw liefde maakt het verschil

Pleegzorg draait om liefde. Daarom is de slogan van de campagne: jouw liefde maakt het verschil. Professionals, pleegouders en ouders zetten zich met hart en ziel in om pleegzorg te laten slagen. Samen doen we er alles aan om het verschil te maken in het leven van een kind.

Middelen

De pleegzorgcampagne krijgt vorm in verschillende middelen:
1. Een pleegzorgpanel
2. Pleegzorg als een merk
3. Een nieuwe regionale website met online en offline promotie
4. Een online pleegzorgkaart die pleegkinderen een gezicht geeft
5. Een expositie die de mooie kanten van pleegzorg belicht*
6. Een feestavond om alle pleegouders, pleegkinderen en ouders in het zonnetje te zetten*

*Door de coronacrisis vinden de feestavond en expositie op een later moment plaats

Resultaten: meer pleegouders, kortere wachtlijst
Online en offline promotie bezorgde de campagne een vliegende start in de Week van de Pleegzorg. Alle betaalde aandacht en free publicity leverden tot nu toe ruim 150 aanmeldingen op via de website (teldatum maart 2022. De helft van de aanmelders toont serieuze en concrete interesse om pleegouder te worden. Met trots kunnen we melden dat er afgelopen jaar 15 pleegouders bij zijn gekomen! De wachtlijst is afgenomen van 23 naar 3 kinderen (december 2021). De kinderen op de huidige wachtlijst hebben vooral deeltijdpleegzorg nodig.

Mede dankzij de pleegzorgcampagne is er meer aandacht voor pleegzorg. Het onderwerp leeft nu (nog) meer. Bij inwoners, beleidsadviseurs en medewerkers in de jeugdzorg. Daarnaast heeft campagne-boegbeeld Melissa een multiculturele groep aangesproken. Met als concreet resultaat een nieuwe groep pleegouders van buitenlandse afkomst.

Melissa | Wat denk je?

Als pleegouder wordt Melissa overspoeld door emoties.

Portret van man en vrouw