Gezinshuiszorg

Onze visie is dat opvoeden en opgroeien in eerste instantie binnen het gezin plaatsvindt en dat er zoveel mogelijk met aanvullende hulp gezocht wordt naar verbetering. Indien thuis wonen niet (meer) mogelijk is en een uithuisplaatsing van een kind onvermijdelijk is, is pleegzorg de eerste optie waarnaar gekeken wordt.

Afname in pleegouders

We zien helaas al een aantal jaar in Nederland dat steeds minder mensen pleegouder worden. In regio Nijmegen zien we dat ook. Er zijn te weinig beschikbare pleeggezinnen om de kinderen die dat nodig hebben, op te vangen. Deze kinderen komen dan in zwaardere jeugdzorg terecht óf verblijven onnodig lang in jeugdzorginstellingen terwijl ze een ‘gewoon thuis’ nodig hebben.

In 2019 heeft Regio Nijmegen 46% van alle jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen in pleegzorg kunnen laten wonen, versus 56% in heel Nederland. Dat betekent dat Regio Nijmegen 10% achter liep.  Daarom besloot regio Nijmegen in 2020 een stevige impuls te geven op pleegzorg. Dit aantal moet hoger! Op dat moment waren er 28 kinderen die wachtten op een pleeggezin.

Van visie naar missie!

In oktober 2020 is de nieuwe pleegzorg campagne in de regio Rijk van Nijmegen geïntroduceerd met de slogan ‘Jouw liefde maakt het verschil’. De campagne is met veel zorg ontwikkeld.

Wij geloven dat degenen die elke dag te maken hebben met het onderwerp en probleem, de sleutel zijn tot de oplossing. Daarom hebben we het verhaal van échte pleegouders opgeschreven, filmpjes van hen opgenomen en hen laten vertellen hoe het nu echt is als pleegouder.

Thema’s die centraal staan:

Service

Wij zijn er speciaal voor jou

Helder

We zijn zo duidelijk mogelijk

Samen

We doen het samen

Echt

We vertellen echte verhalen

De slogan: Jouw liefde maakt het verschil

Pleegzorg draait om liefde. Iedereen zet zich met hart en ziel in om pleegzorg te laten slagen. Dit geldt voor zowel professionals, pleegouders en ouders. We doen er samen alles aan om het verschil te maken in het leven van een kind.

Gekozen oplossingen: 

  1. Een pleegzorg panel 
  2. Pleegzorg als een merk 
  3. Een nieuwe regionale website met online en offline promotie 
  4. Pleegkinderen een gezicht geven op de pleegzorgkaart 
  5. Een expositie die de mooie kanten van pleegzorg belicht 
  6. Een feestavond om alle pleegouders, pleegkinderen en ouders in het zonnetje te zetten. 

Helaas wordt door de COVID-19 crisis de feestavond en expositie op een later moment gegeven.

Resultaten
De campagne heeft na de start in de week van de pleegzorg direct een vlucht genomen door online en offline promotie. Alle betaalde en onbetaalde aandacht heeft tot nu toe ruim 120 aanmeldingen (teldatum augustus 2021) via de website www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl opgeleverd, waarbij meer dan de helft van de aanmeldingen serieuze en concrete interesse toont om pleegouder te worden. De campagne zal online ook nog in 2021 zichtbaar zijn waarbij er op specifieke momenten voor opvallende content gekozen wordt zoals de Week van de Pleegzorg.

Er is veel reuring ontstaan rondom pleegzorg en het leeft het nu (nog) meer bij ‘de mensen’, beleidsadviseurs en medewerkers in de jeugdzorg. Door ons boegbeeld Melissa hebben we ook een multiculturele groep aangesproken wat concreet leidt tot een nieuwe groep pleegouders van buitenlandse afkomst. Met trots melden we dan ook dat de wachtlijst nu van 28 naar 7 kinderen is gedaald (oktober 2021)